Select Page

Angélique Liebens

ALF@CT kent vier pijlers :

Financieel Interim Management

 • Financieel management van afdelingen Finance & Control en Administratie
 • Strategiebepaling en scenarioanalyses
 • Aansturing planning & controlcyclus
 • Performancemanagement
 • Financiële analyse van de bedrijfsvoering
 • Projectcalculaties en evaluaties
 • Begeleiding van veranderprocessen
 • Professionalisering van een afdeling of juist tijdelijk een pas op de plaats.
 • Sparringpartner voor zowel interne als externe stakeholders
 • Opstellen bedrijfseconomische adviesrapportage.

Transformationeel Coaching & begeleiding

 • Teamcoaching
 • Coaching van (team-)managers en medewerkers in een individuele setting
 • Begeleiding medewerkers op de werkvloer
 • Educatie op het gebied van financiën, control en administratie.

Projectmanagement en Procesoptimalisatie

 • Projectmanagement op basis van PRINCE2®
 • Van initiatie- tot nazorgfase
 • Ondersteuning bij opzet businesscase en risico-analyse
 • Procesoptimalisatie op basis van de Lean-methodiek
 • Maximale waarde voor de klant met zo min mogelijk verspilling

Business control

 • Sparringpartner van het management
 • Maand-, kwartaal en jaarrapportage
 • Begroting en prognose
 • Budgetbewaking
 • Cashflow en treasury
 • Opzetten kostprijsmodellen en doorbelastingssystemen
 • Costmanagement op basis van ITIL
 • Moneybelt in het kader van Lean Six Sigma
 • Inrichten financiële paragraaf SLA’s
 • Administratieve organisatie/interne controle

Bereikbaarheid ALF@CT:

Tel. +31 (0)6 22 56 87 99

E-mail: info@alfact.nl

Gevestigd: Poortersdreef 113,
3824 DM Amersfoort