Select Page

Angélique Liebens

Financieel Interim Management & Team Coach

Hallo, ik ben Angélique! Ik help u succes te behalen door mensen in beweging te brengen!

Over mij

Men zegt over mij dat ik een niet standaard financial ben.
Dat betekent dat ik meer doe dan puur naar de cijfers kijken. Ik houd van werken met de mensen, in teams, ze te laten bewegen naar het optimale, mensen te inspireren, te motiveren, te coachen.

Ik ben een ervaren professional, bedrijfseconoom en registercontroller, die jarenlang geopereerd heeft als manager of bestuurder van diverse publieke,
publiciteitsgevoelige organisaties en stichtingen. Energie, Spoor, Politie, Onderwijs, Zorg en Welzijn, Gemeente en ook (project-)organisaties met publiek-private Samenwerkingsverbanden. Mijn focus ligt dan nu ook primair op deze organisaties.

Daarnaast bedien ik midden- en klein bedrijf. Uiteraard in het oog houdend de verschillen in processen en specialismen die dit met zich meebrengt.
Ik werk samen met u als team om samen te zorgen dat uw onderneming, uw afdeling, uw project of uw proces de benodigde energie krijgt voor een succesvol resultaat.

Gratis eerste intake

Stuur uw contactgegevens en ik plan een één-op-één gesprek met u in.
Of bel: +31 (0)6 22 56 87 99

Diensten

Financieel interimmanagement

ALF@CT staat voor deskundigheid, vertrouwen en verbinding. ALF@CT helpt u op de momenten dat het nodig is. Voor tijdelijk interim management bij wegvallen van de manager of wanneer tijdelijk extra ondersteuning noodzakelijk is. Als Registercontroller ben ik als adviseur, manager en bedrijfseconomisch geweten, dé business partner voor directie en management. Centraal staat de verbinding tussen de cijfers aan de ene kant en het beleid, de verantwoording en de uitvoering aan de andere kant.

Transformationeel Coaching & begeleiding

ALF@CT helpt u met coaching en begeleiding van uw medewerkers op de werkvloer. Mensgericht, individueel of teamgericht op basis van werkgerelateerde doelstellingen. Ik coach op basis van het systeem van transformationeel coaching. Centraal hierbij staat: Ieder mens is uniek. Een transformationeel coach heeft eerbied voor de eigenheid van de gecoachte in die zin dat hij zijn/haar eigen oplossingen moet vinden om zijn/haar leven vorm te geven. Transformationeel coachen is ook evenwicht brengen tussen de twee basisbehoeften van de mens: de behoefte aan autonomie/zelf doen/eigen ruimte en de behoefte aan verbinding/van waarde zijn voor een ander, iets samen doen. Mensen helpen zichzelf in hun ontwikkeling en uitdagingen door het te benaderen via het hoofd-hart-handen model. Het hoofd: het creëren van inzicht in het eigen gedrag. Het hart: de gecoachte zijn gevoel te laten meenemen in de communicatie met anderen. Handen: de gecoachte nieuwe mogelijkheden voor nieuw gedrag te laten ontdekken en hem daarmee te laten oefenen in een veilige omgeving.

Projectmanagement en Procesoptimalisatie, binnen Finance & Control of uw Administratie
ALF@CT ondersteunt u met effectief en doelgericht projectmanagement op basis van PRINCE2® (een toonaangevende en gestructureerde methode voor effectief projectmanagement) inclusief het meenemen van de business al tijdens de projectfase.
ALF@CT helpt u met procesoptimalisatie door samen met u een aanpak te kiezen die het beste bij u past. Een van de methodieken zou hierbij bijvoorbeeld op basis van Lean kunnen zijn.
Business control en overig financieel bedrijfskundig advies
ALF&CT staat voor een gedegen kijk op business control. Hierbij staat deskundig advies aan het management centraal. Ter verbetering van de business en meer waardecreatie. Ondersteuning en advisering, zowel gevraagd als ongevraagd, van het management op het gebied van planning & control. Oplevering van betrouwbare overzichten, inzichten in risico’s en kansen voor een organisatie, opstellen KPI’s. Advisering van het management over concrete succesvolle verbeteringen en investeringen, businesspartner op strategisch niveau.

Bereikbaarheid ALF@CT:

Tel. +31 (0)6 22 56 87 99

E-mail: info@alfact.nl

Gevestigd: Poortersdreef 113,
3824 DM Amersfoort